Nội quy thư viện

19/06/2021 | 10614

Nội quy thư viện

1. Khi mượn tài liệu, sách, báo, ấn phẩm phải xuất trình thẻ thư viện. Tuyệt đối không cho mượn thẻ.

2. Phải kiểm tra đối chiếu tên sách, báo, tài liệu với mã số trong sổ theo dõi và phiếu mượn trả sách.

3. Kiểm tra hiện trạng các ấn phẩm, tài liệu nếu phát hiện có hư hỏng, tẩy xoá, mất trang… phải báo ngay cho cán bộ thư viện để giải quyết.

4. Có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn tài liệu, sách báo, ấn phẩm đồ dùng và thiết bị trong phòng đọc, không viết vẽ bậy lên bàn, nếu làm hỏng, mất phải bồi thường theo quy định.

5. Thực hiện nói nhỏ, đi nhẹ, không hút thuốc trong phòng đọc.

6. Trong phòng đọc không ăn quà vặt, khạc nhổ, không đội mũ, mặc áo mưa, không gác chân lên ghế.

7. Không mang túi, cặp sách báo, tạp chí riêng vào phòng đọc.

8. Khi đọc xong hoặc trước khi hết giờ 15 phút phải trả tài liệu, sách báo về đúng nơi quy định.

9. Trả tài liệu, sách báo đúng thời gian quy định

10. Cán bộ phụ trách thư viện, sinh viên, học sinh phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định trên. Ai vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

HIỆU TRƯỞNG
Đã ký