Thứ bảy , Ngày 17 Tháng 9 Năm 2016 04:22:21
Tin tức - Sự kiện

Họp phụ huynh học sinh - Mối liên hệ chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường.

Họp phụ huynh học sinh - Mối liên hệ chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường.Thực hiện chương trình phối hợp giữa Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định với Trung tâm GDTX huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, hôm nay ngày 26/8/2017, đoàn cán bộ của Trung tâm GDTX huyện Mỹ Lộc phối hợp cùng trường Cao đảng Công nghiệp Nam Định tổ chức họp phụ huynh để định hướng giảng dạy các em được tốt nhất.

Thông tin thư viện
Đang cập nhật


Truy cập

Đang truy cập: 63