Thông tin tài liệu

Tiêu đề: Tổ chức quản lý và sản xuất may công nghiệp

Thể loại: Tài liệu điện tử

Chủ đề / ngành: Giáo trình - Bài giảng

Chúng tôi không thể mở được tệp tin này, bạn có thể tải về; hoặc tải phần mềm Adobe PDF Reader để mở tệp.Tài liệu cùng chủ đề