Hướng dẫn mượn / tải tài liệu

19/06/2021 | 2015

Hướng dẫn mượn / tải tài liệu

A. Đối với tài liệu truyền thống

Tài liệu truyền thống là các sách, tạp chí được in và lưu trữ tại kho của Thư viện, mỗi tài liệu được bộ phận thư viện sao chép bìa và mục lục, nhập vào kho cơ sở dữ liệu để đọc giả tiện tra cứu.

Các bước đăng ký mượn tài liệu truyền thống:

1. Đăng nhập với tài khoản được Trường cung cấp

2. Tìm kiếm tài liệu cần mượn.

3. Nhấn chọn tài liệu để xem sơ lược nội dung tài liệu (mục lục)

4. Trên phần “Thông tin tài liệu”, nhấn dòng chữ “Đặt mượn”

5. Nhập thông tin đặt mượn, sau đó nhấn nút “Đặt mượn”.

Sau khi đăng ký đặt mượn, đọc giả có thể đến thư viện để mượn sách.

B. Đối với tài liệu điện tử

Tài liệu điện tử được bộ phận thư viện sao chụp toàn văn tài liệu, hoặc các tài liệu được soạn thảo và chuyển thành tệp tin PDF. Đối với các tài liệu này, đọc giả có thể đăng nhập tài khoản để đọc toàn văn hoặc tải về.

Các bước tải tài liệu

1. Đăng nhập với tài khoản được Trường cung cấp

2. Tìm kiếm tài liệu cần mượn.

3. Nhấn chọn tài liệu để đọc toàn văn

4. Nhấn nút “Download” (như hình)