Quá trình phát triển

Từ khi thành lập trường, nhà trường đã quan tâm đến thư viện, phòng đọc, sách, giáo trình phục vụ giáo viên, giảng viên và các em học sinh sinh viên nghiên cứu, học tập.

Năm 2001, Nhà trường đầu tư xây dựng thư viện mới với phòng đọc rộng rãi thoáng mát. Các cabin đọc được bố trí khoa học. Hiện tại, thư viện đang lưu thông 1.301 đầu sách số lượng 18.598 cuốn tạo điều kiện thuận lợi cho CCVC và sinh viên, học sinh khai thác phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và NCKH.

Thư viện nằm trong khu vực trường nên thuận lợi cho việc mượn trả sách của giảng viên, sinh viên.

Cán bộ quản lý chuyên trách đúng chuyên ngành nên Thư viện trường được quản lý gọn gàng đảm bảo dễ thấy, dễ lấy, có sổ sách ghi chép việc mượn và trả tài liệu đầy đủ, rõ ràng.