Lịch làm việc

19/06/2021 | 11899

Mùa hè

- Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 (Thứ 2 - Thứ 6)
- Buổi chiều từ 13h30 đến 17h30 (Thứ 2 - Thứ 6)

Mùa đông

- Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30 (Thứ 2 - Thứ 6)
- Buổi chiều từ 13h30 đến 17h30 (Thứ 2 - Thứ 6)