Hội nghị học tập quán triệt Nghị Quyết Trung Ương 5 khóa XII của Đảng

19/06/2021 | 1518

Ngày 31/7/2017, tại Hội trường nhà B, Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị Quyết Hội nghị Trung Ương 5 khóa XII của Đảng. Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài phát thanh truyền hình tỉnh Nam Định.

Ngày 31/7/2017, tại Hội trường nhà B, Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị Quyết Hội nghị Trung Ương 5 khóa XII của Đảng. Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài phát thanh truyền hình tỉnh Nam Định.
     Tham dự Hội nghị có TS. Dương Tử Bình, Bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng; đ/c Nguyễn Viết Đức, Phó bí thư Đảng ủy, phó hiệu trưởng; NGƯT.TS. Vũ Trọng Nghị, Phó hiệu trưởng; TS. Nguyễn Gia Tín, Phó hiệu trưởng; các đồng chí Bí thư các chi bộ cùng toàn bộ đảng viên và quần chúng ưu tú của các chi bộ trong Trường. 

     Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên BCH TW Đảng, Phó chủ tịch Hội đồng lí luận Trung Ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII với 3 Nghị quyết quan trọng liên quan đến lĩnh vực kinh tế, đó là: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
     Cũng tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Viết Đức, Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trường đã quán triệt, chỉ đạo triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ Trường cao đẳng Công nghiệp Nam Định về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.