Thông báo về việc thu hồi sách giáo trình

19/06/2021 | 1554

Nội dung: Sau khi  thi xong các môn học, các bạn sinh viên đến Thư viện để hoàn thành thủ tục trả sách giáo trình trước khi về nghỉ hè.

Thư viện xin thông báo đến toàn thể sinh viên như sau:

Nội dung: Sau khi  thi xong các môn học, các bạn sinh viên đến Thư viện để hoàn thành thủ tục trả sách giáo trình trước khi về nghỉ hè.

Địa điểm: Bộ phận bạn đọc- Trung tâm Truyền thông Thư viện

Thời gian:

Các ngày làm việc trong tuần, giờ hành chính

Lưu ý:

- Bạn nào không trả sách, Thư viện sẽ không cho mượn sách giáo trình đầu năm học mới.

- Đối với HSSV đã thi tốt nghiệp phải hoàn thành thủ tục trả sách trước khi ra trường thì mới đủ điều kiện để nhận bằng tốt nghiệp.

 

                                                                                                                       Trân trọng thông báo!