Thông báo về việc đọc tài liệu số Thư viện

19/06/2021 | 1538

Hiện nay việc đọc tài liệu số online của Thư viện đã đi vào hoạt động trở lại. Các bạn học viên, sinh viên và cán bộ Nhà trường truy cập vào tab Tài liệu số trên website Thư viện theo hướng dẫn sau

Thông báo về việc đọc tài liệu số Thư viện

Hiện nay việc đọc tài liệu số online của Thư viện đã đi vào hoạt động trở lại. Các bạn học viên, sinh viên và cán bộ Nhà trường truy cập vào tab Tài liệu số trên website Thư viện theo hướng dẫn sau: 

 

Tuy nhiên trong quá trình làm không thể tránh khỏi một số biểu ghi (file) bị lỗi do dùng công cụ up tự động. Rất mong các bạn học viên, sinh viên và cán bộ Nhà trường hỗ trợ Thư viện trong việc tìm ra những biểu ghi lỗi để cán bộ Thư viện khắc phục sửa chữa giúp cho việc tra cứu, đọc tài liệu số hỗ trợ việc học tập, giảng dạy một cách hiệu quả nhất.

Trân trọng cảm ơn!