Ngành nghề đào tạo năm 2021

TT

Tên ngành/nghề đào tạo

Quy mô tuyển sinh/năm

Trình độ đào tạo

Địa điểm đào tạo

Trong trường

Ngoài trường

1

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

25

 

Cao đẳng

Trụ sở chính: Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

2

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

30

 

Cao đẳng

3

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

90

 

Cao đẳng

4

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

30

 

Cao đẳng

5

Công nghệ ô tô

90

 

Cao đẳng

6

Công nghệ kỹ thuật môi trường

30

 

Cao đẳng

7

Công nghệ kỹ thuật  điện tử, truyền thông

30

 

Cao đẳng

8

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

50

 

Cao đẳng

9

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

30

 

Cao đẳng

10

Điện tử công nghiệp

25

 

Cao đẳng

11

Điện công nghiệp

50

 

Cao đẳng

12

Nguội sửa chữa máy công cụ

20

 

Cao đẳng

13

Nguội lắp rắp cơ khí

25

 

Cao đẳng

14

Cắt gọt kim loại

25

 

Cao đẳng

15

Hàn

25

 

Cao đẳng

16

Quản trị kinh doanh

20

 

Cao đẳng

17

Tài chính - Ngân hàng

20

 

Cao đẳng

18

Kế toán doanh nghiệp

50

 

Cao đẳng

19

Kế toán

40

 

Cao đẳng

20

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

25

 

Cao đẳng

21

Truyền thông và mạng máy tính

30

 

Cao đẳng

22

Công nghệ thông tin

30

 

Cao đẳng

23

Tin học ứng dụng

20

 

Cao đẳng

24

Lập trình máy tính

20

 

Cao đẳng

25

Quản trị cơ sở dữ liệu

20

 

Cao đẳng

26

Quản trị mạng máy tính

20

 

Cao đẳng

27

Công nghệ may

20

 

Cao đẳng

28

May thời trang

50

 

Cao đẳng

29

Thiết kế thời trang

50

 

Cao đẳng

 

Cộng cao đẳng

990

     

1

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

20

 

Trung cấp

- Trụ sở chính: Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

2

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

50

40

Trung cấp

- Trụ sở chính: Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
- Đơn vị liên kết: Trung tâm GDNN - GDTX Hải Hậu, Nam Định

3

Công nghệ ô tô

20

 

Trung cấp

- Trụ sở chính: Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

4

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

30

 

Trung cấp

5

Điện tử công nghiệp

20

 

Trung cấp

6

Điện công nghiệp

20

60

Trung cấp

- Trụ sở chính: Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
- Đơn vị liên kết: Trung tâm GDNN - GDTX Hải Hậu, Nam Định
và Trung tâm GDNN - GDTX Quỳnh Phụ, Thái Bình

7

Điện tử công nghiệp và dân dụng

30

 

Trung cấp

- Trụ sở chính: Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

8

Điện công nghiệp và dân dụng

70

 

Trung cấp

9

Nguội lắp rắp cơ khí

20

 

Trung cấp

10

Cắt gọt kim loại

20

 

Trung cấp

11

Hàn

20

 

Trung cấp

12

Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ

20

 

Trung cấp

13

Kinh doanh thương mại và dịch vụ

100

 

Trung cấp

14

Quản lý và bán hàng siêu thị

30

 

Trung cấp

15

Kế toán doanh nghiệp

100

20

Trung cấp

- Trụ sở chính: Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
- Đơn vị liên kết: Trung tâm GDNN - GDTX Quảng Xương, Thanh Hóa

16

Kế toán hành chính sự nghiệp

30

 

Trung cấp

- Trụ sở chính: Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

17

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

20

 

Trung cấp

18

Tin học văn phòng

60

85

Trung cấp

- Trụ sở chính: Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
- Đơn vị liên kết: Trung tâm GDNN - GDTX Quảng Xương, Thanh Hóa; Trung tâm GDNN - GDTX Kim Sơn, Ninh Bình; Trung tâm GDNN - GDTX Xuân Trường, Nam Định

19

Sửa chữa thiết bị may

20

85

Trung cấp

- Trụ sở chính: Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
- Đơn vị liên kết: Trung tâm GDNN - GDTX Quỳnh Phụ, Thái Bình; Trung tâm GDNN - GDTX Kim Sơn, Ninh Bình; Trung tâm GDNN - GDTX Hoa Lư, Ninh Bình

20

Công nghệ may và thời trang

60

105

Trung cấp

- Trụ sở chính: Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
- Đơn vị liên kết: Trung tâm GDNN - GDTX Yên Khánh, Ninh Bình; Trung tâm GDNN - GDTX Yên Mô, Ninh Bình; Trung tâm GDNN - GDTX Vũ Thư, Thái Bình

21

May thời trang

20

160

Trung cấp

- Trụ sở chính: Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
- Đơn vị liên kết: Trung tâm GDNN - GDTX Hoa Lư, Ninh Bình; Trung tâm GDNN - GDTX Yên Mô, Ninh Bình; Trung tâm GDNN - GDTX Quỳnh Phụ, Thái Bình; Trung tâm GDNN - GDTX Hải Hậu, Nam Định; Trung tâm GDNN - GDTX Xuân Trường, Nam Định

 

Cộng Trung cấp

780

555

   

1

Điện công nghiệp

20

 

Sơ cấp

- Trụ sở chính: Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
- Tại các Doanh nghiệp thuộc các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình, Hưng Yên

2

Cắt gọt kim loại

20

 

Sơ cấp

3

Kế toán doanh nghiệp

20

 

Sơ cấp

4

Thiết kế đồ họa

20

 

Sơ cấp

5

Sửa chữa thiết bị may

50

 

Sơ cấp

6

May công nghiệp

190

 

Sơ cấp

7

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

60

 

Sơ cấp

8

Điện dân dụng

60

 

Sơ cấp

9

Hàn

60

 

Sơ cấp

10

Công nghệ ô tô

60

 

Sơ cấp

 

Cộng Sơ cấp

560

     

Cộng toàn trường

2330

555

0